Agenda

The Hague Freedom Book Fair – Media as a catalyst for social cohesion in Bangladesh

do 22 februari - 19.30

The Hague Freedom Book Fair

EN

The role of media in modern society was never beyond criticism, as mass media not only played the role of a force for democratization of society but also an instrument in creating consent of people on behalf of the ruling powers.

We believe, to cope with this situation we need to focus on a media literacy policy framework that encourages critical engagement on part of the audience.

We want to discuss how we can encourage critical engagement among the audience so that mass media becomes more of a ground for critical democratic engagement that encourages moderation, dialogue, responsibility and social cohesion.

Speakers :

– Fahmidul Haq, Professor, Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka.
– Nurul Kabir, Journalist, Writer, Columnist, Editor, and Activist.
– Ajanta Deb Roy, Social Media Activist

 

NL

De rol van de media in de moderne samenleving beperkte zich alleen tot kritiek; aangezien de massamedia niet alleen een rol speelden om democratisering kracht bij te zetten in de samenleving. De media was ook een instrument voor de heersende machten om instemming van mensen te krijgen.

Om deze situatie het hoofd te bieden, moeten we ons concentreren op een beleidskader voor mediageletterdheid dat kritische betrokkenheid bij een deel van het publiek aanmoedigt.

We willen bespreken hoe we de kritieke betrokkenheid bij het publiek kunnen stimuleren, zodat de massamedia meer een basis wordt voor kritische democratische betrokkenheid die matiging, dialoog, verantwoordelijkheid en sociale samenhang aanmoedigt.

Sprekers:

– Fahmidul Haq, Professor, afdeling massamededeling en journalistiek, Universiteit van Dhaka.
– Nurul Kabir, journalist, schrijver, columnist, redacteur en activist.
– Ajanta Deb Roy, Social Media Activist