Cultuur Schakel

Educatie en Diensten Sociaal Maatschappelijk

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag. CultuurSchakel is tevens de regisseur van Cultuuronderwijs op zijn Haags; de Haagse variant op het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Bezoekadres
Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag

Postadres
Postbus 13291, 2501 EG Den Haag

Telefoon
(070) 820 99 70

Meer informatie