Fernando Cordas Klassiek Gitaar

Gitaar

Gitaarles

Fernando Cordas studeerde niet alleen af aan het Koninklijk Conservatiorium maar geeft er nu ook colleges. Hij bracht maar liefst twee cd’s uit en treedt zowel solo als in ensemble op. Met zijn jarenlange ervaring en talent begeleidt hij gitaarstudenten.

English below

Beste gitaartalent en/of ambitieuze vrijetijds gitarist!

Speel jij met de gedachte om naar het conservatorium te gaan? Of wil je gewoon het beste uit jezelf halen en je meten met de standaarden van een beroepsopleiding? Samen met jou kan ik inschatten of deze doelen haalbaar zijn. Wil je echt naar het conservatorium dan kan ik je klaarstomen voor het toelatingsexamen. Ik heb erg veel ervaring in het lesgeven en met name in het begeleiden van jong talent. Op het Koninklijk Conservatorium werk ik o.a. voor de School voor Jong Talent.

Kinderen die in de laatste twee jaar van de basisschool, of op de middelbare school zitten kunnen ook meteen al op het conservatorium les hebben. Deze kinderen krijgen dan van mij gitaarles en van een andere docent theorieles. Je moet wel eerst toegelaten worden en daarvoor is dus ook een toelatingsexamen nodig.

 

Beste collega gitaardocent,

Heb jij, als all-round gitaardocent, een getalenteerde leerling die het klassieke gitaarrepertoire verder wil uitdiepen, of zelfs denkt aan een conservatoriumstudie? Ik kan je bij de ontwikkeling van deze leerling ondersteunen. Ik kan een kort lesprogramma aanbieden voor jouw leerling, terwijl deze bij jou op les blijft. Mocht deze leerling naar het conservatorium willen, dan start ik een lestraject op maat, met het toelatingsexamen als einddoel.

Fotografie: Merlijn Doomernik © 2018

Dear talented guitarist and/or ambitious amateur guitar player!

 

Are you considering studying classical guitar at the conservatory? Or do you simply wish to match your skills with the level of a bachelor study guitar? I can help you determine whether your goals are feasible. If it is your absolute desire to go to the conservatory, then I can prepare you for the entrance exam. I’ve got lots of experience in teaching, especially in coaching young talent. I work for the department ‘School voor Jong Talent’, at the Royal Conservatoire of The Hague.

Dear fellow teacher,

Are you an all-round guitar teacher and do you have a student who is particularly interested in the classical repertoire? He or she might even contemplate going to the conservatory. If that is the case then I can support you in developing his/her skills. I can offer a short course for your pupil, while he or she remains under your wings. Should your pupil really want to go to the conservatory, in that case I can offer a trajectory of lessons, aimed at the entrance exam as a final target.

 

Meer informatie