Agenda

Ground Festival

za 17 maart - 15.00

Ground Festival, The Hague 

Engaged Art in Interesting Times!

Artists Perspectives on Challenging Issues

NL

Historisch gezien – volgens de filosoof Slavoj Žižek – kunnen ‘interessante tijden’ worden beschouwd als periodes van onrust, oorlog en machtsstrijd, waarvan de gevolgen worden gedragen door miljoenen onschuldige slachtoffers. Vandaag lijkt de wereld opnieuw interessante tijden te doormaken met alle spanningen en onzekerheden die er zijn.

Hoe dien je je te gedragen? Als slachtoffer, als dader? Apathisch of juist revolutionair? Hoe stelt een kunstenaar zich op wanneer traditionele antwoorden niet langer voldoende zijn?

EN

Historically – according to the philosopher Slavoj Žižek – ‘interesting times’ can be considered periods of unrest, war and power struggles, with their consequences being borne by millions of innocent victims. Today, the world seems to be going through interesting times again with all the tensions and insecurities that abound.

How to act? As victim, as perpetrator? Apathetic or on the contrary revolutionary?
How does an artist imagine when traditional answers are no longer sufficient?

 
FESTIVAL TICKET ALL VENUES INCLUDED:  €20
 

Program In het Koorenhuis

 

During the day: interventies Baskosters, Patricia de Ruijter, Topp & Dubio

DJ : Fascia lata
Moderator: Vincent van Gerven Oei

15:45 – 16:45
Micah White, Phd is a lifelong activist who co-created Occupy Wall Street.

17:00 – 19:00
Het grote kunstdebat: SHOULD ART RULE THE WORLD?

20:00-21:00
Armando Lujai

21:15-22:15
The Center for Political Beauty: lecture-performance

22:30-24:00
Pocha Nostra (documenta14) :performance Ex-Machine 3.0

00:15- 01:00
Torus