do 7 mei - 13:48

News

Bericht voor huurders en bezoekers van het Koorenhuis

Aanvullende maatregelen Koorenhuis in lijn met het landelijk beleid.

Beste bezoeker,

U huurt bij ons een ruimte, bent cursist, student of neemt deel aan een evenement?

I.v.m. met het coronavirus doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid!

 • Was vaak uw handen, ook bij binnenkomst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bij verkoudheidsklachten, blijf thuis!

——————————————————————————

Dear visitor,

You rent a space from us, are a student, or participate in an event?

Please take your responsibility!

 • Wash your hands.
 • Cough and sneeze into your elbow.
 • Use paper tissues to blow your nose and discard them after use.
 • Don’t shake hands with others.
 • Stay 1.5 metres (2 arms lengths) away from other people.
 • Work at home if possible.

Stay at home if you have mild cold symptoms!